Revize elektrických zařízení nízkého napětí v oblastech:

 • výchozích revizí el.zařízení (nových resp.rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN

 • pravidelných revizí el.zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN

 • pravidelných revizí el.zařízení pracovních strojů,spotřebičů a ručního el.nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN

 • odběratelů elektrické energie ze sítě PRE a.s. - revize odběrných míst - s vystavením formuláře "Podklad pro uzavření smlouvy .... " o odběru elektrické energie

REVIZE ELEKTROINSTALACE

 • VÝCHOZÍ ( ČSN EN 33 2000-6 ed. 2 ) je první revize provedená po dokončení elektroinstalace.
 • PRAVIDELNÁ ( ČSN 33 15 00 Z1- Z4 ) je revize které se provádí v pravidelných lhůtách. Uvedené lhůty jsou uvedeny v tabulce.

DRUH PROSTŘEDÍ

Revizní lhůty v rocích

základní

5

normální

5

studené

3

horké

3

vlhké

3

mokré

1

se zvýšenou korozní agresivitou

3

s extrémní korozní agresivitou

1

prašné s prachem nehořlavým

3

s otřesy

2

s biologickými škůdci

3

pasivní s nebezpečím požáru

2

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

venkovní

4

pod přístřeškem

4

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB

Revizní lhůty v rocích

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních )

2

zděné obytné a kancelářské budovy

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

2

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatímní zařízení staveniště

0,5

REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

 • ( ČSN 33 16 00 ed. 2) revize se provádí podle skupiny a druhu spotřebiče.

Skupina elektrických spotřebičů

spotřebiče držené v ruce

ostatní spotřebiče

A

pronájem

před vydáním uživateli

B

stavby, zemědělství,

venkovní prostory

třídy I

3 měsíce

6 měsíců

třídy II a III

6 měsíců

C

průmyslová a řemeslná činnost vnitřní prostory

třídy I

3 měsíce

2 roky

třídy II a III

1 rok

D

hotely, kluby, školy

třídy I

1 rok

2 roky

třídy II a III

E

administrativní činnost

třídy I

1 rok

2 roky

třídy II a III

REVIZE OCHRANY PŘED BLESKEM

 • VÝCHOZÍ ( soubor norem ČSN EN 62305 ) je první revize provedená po dokončení instalace.
 • PRAVIDELNÁ:
 • před 1.11. 2006  ( ČSN 34 1390, ČSN 33 15 00 ) je revize které se provádí v pravidelných lhůtách. Uvedené lhůty jsou uvedeny v tabulce.

DRUH OBJEKTU

Revizní lhůty v rocích

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5

 • po 1.11.2006 ( soubor norem ČSN EN 62305) podle třídy LPS

určení prostor

lhůty revizí

lhůty kontroly

lhůty revizí kritické systémy  a,b

LPS I

banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny pronájem

2 roky

1 rok

1 rok

LPS II

školy, supermarkety, katedrály

2 roky

1 rok

1 rok

LPS III

rodinné domy, zemědělské stavby

4 roky

1 rok

1 rok

LPS IV

stavby bez výskytu osob a majetku

4 roky

1 rok

1 rok

a,  Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnujících stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl býýt vizuálně kontrolován každých 6. měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jenou za rok.

b,   kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.    

Kontakt

Rozvel s.r.o.
Kutnohorská 426
Praha 10 – Dolní Měcholupy
IČ: 45796289

Přejít na Google Maps