Naše společnost se zabývá výrobou elektrických rozvaděčů nízkého napětí do 1 000V již od roku 1992.

Vyrábíme kompletní sortiment rozvaděčů pro energetické rozvody, průmyslové objekty a bytovou zástavbu.

Rozvaděče jsou dodávány podle požadavků zákazníka v různém typovém a atypovém provedení.

V souladu s platnými ČSN je na rozváděči umístěn výrobní štítek, přiložen protokol o kusové zkoušce a prohlášení o shodě, které je podkladem pro výchozí revizi při uvádění zařízení do provozu.

Chceme vycházet vstříc potřebám svých zákazníků neustálým zkvalitňováním své činnosti a rozšiřováním sortimentu výrobků a služeb.

Dále naše společnost provádí a zajišťuje revize a kontroly vyhrazených elektrických zařízení nízkého napětí do 1000V dle zákonných požadavků.

Provádíme úpravy odběrných míst pro měření el. energie podle připojovacích podmínek v sítích PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce a.s.  včetně zajištění podkladů pro montáž elektroměrů.

Certifikáty

Oprávnění TIČR

ŽL - Montáž, opravy, revize

ŽL - Projektování el.sítí

ŽL - Výroba rozvaděčů

Kontakt

Rozvel s.r.o.
Kutnohorská 426
Praha 10 – Dolní Měcholupy
IČ: 45796289

Přejít na Google Maps